Národní banky v Budapešti Maďarská pevnost Knox

Slavná pevnost Knox v USA je legendární stavbou. Získá sídlo Národní banky v Budapešti podobný věhlas?

Národní banky v Budapešti

V přísně střežené základně ve Fort Knox v Kentucky se nachází nejen instituce armády Spojených států, ale také sklad zlata americké Federální Banky. Přístup k drahocenným cihličkám brání 1000 vojáků a velmi silné stěny. Maďarská národní banka nemá tak velkou ochranu, ale má také pokladnu se zlatou rudou a samotný objekt je impozantní.

Trochu historie

Budova ústředí národní banky v centru Budapešti, která je od roku 1976 pod ochranou UNESCO, byl postaven na počátku dvacátého století. O sto let později, v roce 2003, byla vypsána soutěž o návrh další budovy mincovny. V souladu se zamýšleným účelem musí budova splňovat především zvláštní bezpečnostní požadavky. Investoři očekávali působivou architekturu, protože objekt se nachází na okraji města, v těsné blízkosti jihovýchodní části silničního okruhu v Budapešti, kde existuje mnoho reprezentativních kanceláří. Tyto dva základní determinanty byly nejlépe vystiženy v návrhu maďarského architekta Mártona Szabó.

Moderní pevnost

Při návrhu projektu se pokoušeli vytvořit atmosféru středověkého opevněného hradu tím, že utvářeli fasádu. Szabó také představil prvky dálného východu, symbolizující asijské zdroje měnové ekonomiky. Výsledkem bylo vybudování moderní pevnosti, ve které byly mimo jiné mincovny, správní úřady a prostory celé maďarské měnové logistiky. Předáno k užívání v roce 2006, objekt vypadá zvenčí jako Fort Knox. Jedná se o dlouhý komplex s přední branou a vysokými sloupy, který je střežen velkým množstvím kamer. Přesto budova nevypadá těžce, čehož bylo dosaženo díky použitým stavebním materiálům.

Klinker, kov, sklo

Z důvodů estetiky plánoval architekt od počátku cihlovou fasádu. Investory přesvědčil nejen  o vzhledu materiálu, ale také o jeho snadné údržbě. Ekonomická stránka tady hrála mnohem menší roli než bezpečnost: nechtěli poskytnout přístup k zařízení mnoha společnostem zvenčí. Malíři a jiní dodavatelé, kteří by museli obnovit fasádu, například ze sádry, by představovali riziko pro bezpečnost této státní instituce. Ze stejného důvodu i uvnitř byl ve většině místností používán klinker. Jelikož architekt, Márton Szabó měl s jedním z předchozích projektů negativní zkušenosti s jiným výrobcem klinkeru, tentokrát musel najít materiál nejvyšší kvality, který uspokojí investory a zajistí trvanlivost fasády.

Hra světla

Volba padla na klinker Adelaide Roben vínové barvy, který všechny přesvědčil nejen o technických  výhodách,  ale také originální a mimořádně krásnou barvou. Líc této hladké klinkerové cihly se svým kovovým třpytivým povrchem dokonale harmonizuje s hliníkovými prvky. Velké skleněné tabule použité na fasádě, dodávají budově světlo a umožňují obdivovat jedinečnou světelnou hru za slunečného dne. Při šikmo dopadajících  paprscích se klinker třpytí modře a červeně. Navzdory poněkud tmavé vínové barvě i v interiérech také odráží klinker Röben světlo . Díky tomu jsou místnosti v maďarské pevnosti Knox nejen elegantní, ale také prosvětlené.