Multifunkční komplex v Londýně Inspirující Londýn

Současná architektura není jen minimalismem a původními formami. Bílý slinutý klinker a tvar přitažlivého gesta umožnily návrhářům London Stonebridge Hillside Hub dosáhnout zajímavé kombinace moderní elegance, přátelského a teplého klimatu.

Multifunkční komplex v Londýně

Víceúčelový komplex Stonebridge Hillside Hub byl založen ve čtvrti Harlesden, v severozápadní části Londýna. V devadesátých letech minulého století to bylo místo, kterému se vyhýbáno širokým obloukem kvůli vysokému stupni zločinu. Nejhorší pověst měla nemovitost Stonebridge Estate s těžkými betonovými domy ze šedesátých a sedmdesátých let, kde byly často demolovány domy a v noci podpalovány auta. O deset let později, díky důkladné obnově měst, se charakter oblasti výrazně změnil. Všechny betonové domy, kterým hrozilo zhroucení, byly zbořeny a nahrazeny téměř dvěma tisíci rodinnými domy.

Změny s nápadem

Multifunkční komplex Hillside Hub se stal architektonickým spojením mezi nově vybudovaným sídlištěm a sousední vývojovou osou Hillside. Má rozlohu 4900 m² a díky své velikosti je zde umístěno zdravotní středisko, místo pro setkání obyvatel, supermarket, garáže a 55 apartmánů různých velikostí, jak k prodeji, tak k pronájmu. Zpočátku investor plánoval místnosti s odlišnou funkcí umístit v různých budovách, avšak z iniciativy architektů z londýnské kanceláře projektů Edward Cullinan Architects se všechny nacházejí v jedné budově. Tímto způsobem bylo vytvořeno zvláštní "město ve městě", které poskytuje obyvatelům širší rozsah a vyšší úroveň služeb, díky čemuž mají určitě vyšší návštěvnost než jednofunkční centra.

Motivační gesto

Za účelem dosažení optimálního rozvoje prostoru při zachování maximální šestipodlažní výšky budovy byl navržen zajímavý komplex skládající se z prvků s jasně diferencovanými tvary. Tímto způsobem vzniklo moderní zařízení, které nejen obsahuje nové funkce, ale také mění městskou tvář čtvrtě. - Plán komplexu je založen na tvaru otevřeného severního poháru, který umožňuje plynulý a přátelský přechod mezi sídlištěm a sousední ulicí - popisuje návrh David Cawston. Oči lidí, kteří se dívají na objekt z ulice, se nejprve zastaví na vnějších křídlech – špičatých formách s původním tvarem z bílého klinkeru. Tato křídla obklopují veřejné náměstí a vytváří otevřenou bránu, která vyzývá každého, aby navštívil centrum a sídliště. V jednom z křídel je zdravotní středisko, ve druhém - supermarket a garáž. V horních patrech jsou soukromé a pronajímatelné byty, které jsou zajímavě řešeny a jsou dokončeny špičatými balkony.

Inspirace  materiály a formou

Bílá křídla, zakončena výhradně klinkerem, procházejí z jihu do bloků spíše standardních tvarů. V této části komplexu nebyl na fasádě používán pouze klinker. Lesklé, bílé povrchy stěny jsou umístěny vedle živých barevných hliníkových fasádních panelů, velkých skleněných tabulek a modřínového dřeva. Stejně zajímavým kontrastem jsou prvky budovy - ostré hrany se vyměňují s obdélníkovými a zaoblenými plochami. Srdce budovy vytváří centrum schůzí pro obyvatele, pokryté zinkovou střechou připomínající helmu. - Navzdory všem prostorovým souvislostem se zachovává nezávislost součástí komplexu - vysvětluje koncept Davida Cawstona. Při výběru stavebních materiálů projektanti věnovali velkou pozornost jejich kvalitě. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto používat drahé dřevo a kov, stejně jako bílé keramické klinkerové cihly.

Dokonale odolné vůči graffiti

Pro bílé části byl vybrán VERSAILLES, bílý keramický klinker značky Röben, a byl vypálen speciální klinker OSLO. Pro potřeby tohoto projektu připravil výrobce klinkerové cihly v anglickém formátu (215x102x65 mm) a 8500 cihel ve tvaru podle architektonických výkresů, které byly použity k dokončení okrajů křídel. – Již dříve jsme si všimli budov s keramickým klinkerem Röben - říká David Cawston. - Pokud jde o estetiku, byli jsme přesvědčeni světlem, krémově zbarveným odstínem a drsným, lesklým čelním povrchem.. Dalším faktorem ve prospěch tohoto materiálu byla nízká pórovitost. Keramický klinker je vypalován z vysoce kvalitní hlíny, jejíž slinování probíhá již při teplotě přibližně 1000 ° C. V důsledku toho je nasákavost výrazně nižší než 2%, takže cihla neabsorbuje téměř žádnou vlhkost. To je zvláště důležité v hustě osídlených městských centrech - špína, která se usadí všude, je vyplavena již dalším deštěm. A co víc, bílý klinker je také odolný vůči graffiti barvě. – Poučeni zkušenostmi z této čtvrti jsme navrhli stavební materiál, o kterém jsme museli přesvědčit orgány města, že nastříkanou barvu z něho bude snadno odstranit. Cihla absolvovala zkoušku bez problémů - dodává David Cawston.