Fasádní detaily

Cihlové fasády jsou již léta těší velké popularitě.
Klinkerovou nebo lícovou cihlu můžeme použít pro celou plochu vnější stěny fasády nebo můžeme pomocí ní zvýraznit jednotlivé architektonické detaily jakými jsou sokly, dekorativní sloupky, překlady okenních rámů apod. Také arkýře a vstupy mohou být stylově odlišeny od zbytku budovy cihlovým obložením. Argumentem pro použití cihlové fasády na výše uvedených místech představuje účel nejen estetické hodnoty, ale zejména technické vlastnosti keramiky.

Čelní stěna se vstupem do budovy jsou často nejreprezentativnější částí budovy. Můžeme je zvýraznit mnoha způsoby, například vhodným tvarem, výběrem barev nebo použitím jiných stavebních materiálů.

Pro příznivce jednoduchých tvarů bez zbytečných přídavných forem může být řešením obložení vstupní části dveří, dveřního rámu lícovou nebo klinkerovou cihlou. Rozmanitější objekty mohou zahrnovat zastřešený vstup, dekorativní pilíře, filáry nebo zajímavou koncepci vstupního schodiště.

Takovým návrhem je například projekt "Zenobia", kde je přední vchod obložen klinkerovým fasádním páskem. Aby byl celý výsledek vizuálně koherentní, krytina verandy by měla být ze stejného modelu a barvy střešní tašky jako ta co byla použita na vytvoření střechy. Vstupní schody mohou být provedeny také z klinkeru nebo lícové cihly ve stejné barvě jako sloupy nebo sokly.

Dalším prvkem budovy, kde se často používají fasádní cihly, je sokl. Základní funkcí soklu je ochrana proti vlhkosti a nečistotám z přilehlého terénu. Jeho zajímavé vyexponování může také dodatečně zlepšit estetický vzhled celého domu. 

Příkladem takového řešení může být projekt Ludmila - cihlový sokl nejen chrání nadzemní část proti vlhkosti, ale také ladí s vnějším komínem, který je ze stejných cihel.

Pro fasádu soklu můžete použít klinkerové nebo lícové cihly, nebo dokonce můžete zvolit jednodušší řešení - nalepíte obkladové pásky. Obkladové pásky či cihla budou tvořit vrstvu, která chrání nadzemní část vnější stěny před mechanickým poškozením a nepříznivými povětrnostními podmínkami. Efektivní způsob, jakým je možné diverzifikovat tvar domu, jsou arkýřová okénka, která jsou mírně předsunuta před stěnu fasády. Pokud chceme tuto část budovy zdůraznit, můžeme použít zase cihlu. V kombinaci s omítkovou fasádou vytvoří obložení z cihel zajímavý vizuální efekt

Cihla je také ideálním materiálem pro výrobu vnějších parapetů. Zvláště se zde často používají tvarované cihly, které jsou zakončeny odkapním systémem chránícího stěnu před vlhkostí.

Projektové Studio Archipelag