Sorrento

Sand weiss

Klinkerová cihla nejvyšší kvality z řady Röben Mediterran

Její samotově hladký povrch vyvolává myšlenky na písčité středomořské pláže. Přestože má světlý odstín nezašpiní se – pro očištění stačí omýt povrch pásků vodou – což umožňuje velmi nízká nasákavost (cca 1,5%)

  1. Sametově hladký povrch
  2. Velmi snadno se čistí
  3. Nízká nasákavost
  4. Vynikající technické parametry cihel

technická specifikace

Perforace
C, svisle děrovaný prvek
Velikost průřezové plochy otvorů v ložné ploše prvku
cca. 31 %
Tloušťka obvodových žeber
≥ 20 mm
Objemová hmotnost
cca. 1,80 kg/dm3
Hustota materiálu
cca. 2,30 kg/dm3
Třída pevnosti v tlaku
> 100N/mm2
Nasákavost
cca .1,5 %
Stupnice tvrdosti wg Mohs
6-7
Stálobarevnost
ano
Součinitel tepelné vodivosti podle DIN 4108
0,68 W/(mK)