Wellington

Klinkerové a lícové cihly typ I

Klinkerová cihla, jejíž odstín a struktura líce připomínají vzhled starých průmyslových budov nebo přístavních doků. 

Silný výraz cihle dává matný grafit, propletený jakoby s „přepálenými” částmi z režné cihly v přírodní červené. Podkreslují jej charakteristické škrábance a vrypy na hranách. Díky vysokým technickým parametrům, mezi které patří vysoká pevnost v tlaku, mrazuvzdornost a nízká nasákavost, se výborně osvědčí na fasádách objektů, které musí chránit před působením takových atmosférických vlivů jako silný vítr, vlhkost nebo mráz a situovaných v přímořských oblastech nebo v horských oblastech.

  1. Ručně lisované v nejvyšší kvalitě
  2. Dokonalé jak uvnitř, tak vně budovy
  3. Vynikající technické parametry cihel
  4. Nízká nasákavost

 


technická specifikace

Perforace
C, svisle děrovaný prvek
Velikost průřezové plochy otvorů v ložné ploše prvku
cca. 31 %
Tloušťka obvodových žeber
≥ 20 mm
Objemová hmotnost
cca. 1,44 kg/dm3
Hustota materiálu
cca. 2,10 kg/dm3
Třída pevnosti v tlaku
> 36N/mm2
Nasákavost
cca. 5,5 %
Stupnice tvrdosti wg Mohs
-
Stálobarevnost
ano
Součinitel tepelné vodivosti podle DIN 4108
0,68 W/(mK)