Doporučení pro výběr krytiny

Střecha bývá často nazývána pátou fasádou, protože je velmi výrazným viditelným prvkem domu.

Proto investoři při koupi pálené střešní krytiny by měli vzít pod úvahu aspekt estetický jako je odstín výrobku, který musí pasovat  nejen k barevnosti fasády, ale také musí být vhodně zakomponován mezi domy v okolí. Někdy je v podmínkách zástavby odstín dán, tak, aby nenarušoval harmonii daného místa. Kromě estetických otázek je také důležitý výběr tašky vhodné k projektu střechy. Střechy komplikovaného tvaru  s mnoha lomy střešních ploch, je dobré zakrýt taškami o malém formátu. Naopak tašky velkého formátu se vyplatí na jednoduchých dvouspádových střechách. Aspektem rovným k těmto je aspekt sklonu střechy a složitost střechy. 

Pokud je vybrána střecha s nízkým sklonem střešní plochy, negarantujíce rychlého samovolného odplavení vody, je potřeba ji správně dodatečně zajistit před zatékáním s ohledem na dodatečná hydroizolační doplňková opatření nebo koupit tašky s vyšší vlnou, které zajistí lepší odliv vody.

Při nákupu pálených střešních tašek, je potřeba mát také na paměti místní klimatické podmínky. Zdali je dům položený blízko lesa, bude střecha náchylná k porůstání mechem. Tehdy stojí za to vybrat engobované nebo ještě lépe glazurované tašky , protože jsou nejvíce odolné porůstání mechem díky svému hladkému povrchu, který zajišťuje samočistící efekt při každém dešti.