Přichytávání a upevňování tašek

Aby jsme se radovali ze spolehlivé a bezpečné střechy po dlouhá léta, je třeba ji zajistit před vlivy povětrnosti.

Ochrana proti vlhkosti záleží, kromě použití fólie na těsném položení tašek – pokud mezi taškami nejsou mezery a plocha je nachýlená pod správným úhlem tak voda stéká vlivem gravitace a nedostane se pod tašky. Správné položení a přichycení tašek je zároveň základní ochrana proti působení větru. Pálené tašky Röben jsou tzv. zámkové, což znamená, že se drží na střeše tíhou dalších, nad sebou jdoucích řad a díky zámkům.

Zámky jsou na boční a horní straně tašek – každou následující tašku je třeba založit do následující. Navzdory objevujícím se názorům, není potřeba je šroubovat. Základní tašky se drží díky vlastní váze zámkům a zároveň příchytkám, čili  přichytáváním je k latím pomocí speciálních příchytek.


V případě přichytávání je potřeba zvláště věnovat pozornost provedení. Stává se, že kvůli urychlení pokrývačských prací se příchytky použijí jen na okrajových taškách. Je to nesprávná praxe – kvůli bezpečnosti je potřeba příchytky použít v celé ploše střechy. 

Obvykle se přichytává každá třetí taška diagonálně, pokud specifikace střechy či časté nárazové větry nevyžadují jiné řešení.