Vikýř a volské oko

Vikýř je kolmé střešní okno, nejčastěji s dvouspádovou sedlovou konstrukcí, kde se dvě plochy se stýkají v hřebeni.

Základní principy konstrukce vikýře a volského oka

Méně se setkáváme s vikýřem jednospádovým, v tomto případě existuje pouze jedna plocha s nízkým sklonem ( ale musíte mít na paměti, že stupeň sklonu nemůže být nižší než minimální sklon s doplňkovým hydroizolačním opatřením pro daný tap tašky ). Volské oko je obdoba okenního vikýře jen s polooválným tvarem, který vyznačuje plynulý přechod napojení mezi střešní plochou a vypouklou plochou volského oka. Provedení vikýře je těžkým úkolem pro pokrývače, zatímco volské oko je opravdovou výzvou pro mistry řemesla pokrývačského. Vyžaduje takové přizpůsobení a položení jednotlivých tašek tak, aby se znemožnil vstup vody pod vrstvu tašek a nedopustit protékání střechy. Stejně tak takového laťování, aby navodilo harmonii kompozice přechodu oblouku volského oka na plochu střechy.

Ne každá střecha se hodí ke konstrukci vikýře nebo volského oka, pokud chceme zámkovou tašku.Záleží to mimo jiné na délce střešní plochy a stupně sklonu střechy. Přy pokládání volského oka za použití zámkové tašky středního formátu (např. Fläming) musíme zachovat proporce , proporce označuje vztah délky podstavy k výšce, čili jestli střešní okno ve formě volského oka je výšky 1 m, tak jeho podstava musí být min. 8 m. Třeba říci, že výběr tašek o menším rozměru ulehčí pokrývačské práce a zároveň zajistí lepší těsnost střechy. Na oblouku volského oka je nutné přichytit všechny taška pomocí vrutů, což zabraňuje jejich posunu.

Tesařské práce

Odpovídající přípravu vyžaduje také konstrukce střešního krovu, kterou musí provést tesař. je třeba pamatovat na to, že podkroví je u volského oka většinou obytné. Příprava střešního krovu vyžaduje provedení kleštin, nejčastěji z lepeného vrstveného dřeva. Potřebné zde bude zkušenost ve stavbě klasických tesařských krovů, neboli bez kovových spojů, ale na tradiční pero-drážku. Správně provedená konstrukce střechy garantuje, že přechod mezi plochou střešní plochy a obloukem volského oka je plynulý a nepotřebuje dodatečných těsnících prvků.

Správně provedená konstrukce střechy garantuje, že přechod mezi plochou střešní plochy a obloukem volského oka je plynulý a nepotřebuje dodatečných těsnících prvků. Správné provedení znamená v tomto případě, že vnější oblouk a dva vnitřní oblouky jsou správně zaměřené a vybrané k typu tašky – závisí na tom, zda použijeme tašky zámkové nebo širší. Musíme zachovat správnou geometrii, proto je tak důležité k správnému provedení volského oka správná tesařská příprava.

Řešení ne pro každou střechu

Na rozdíl od střešního okna, se díky vikýři zvětšuje podkrovní prostor. Nedoporučuje se  stavba vikýře tam kde je sklon střechy nízký, protože jeho střecha je velmi prodloužená. Navíc při malém sklonu délka lomu vikýře do kolmice je velmi velká a prostor,

který získáváme díky vikýři se značně zmenšuje. Zóna o výšce  1,9 m je velmi vzdálena od okapu . Z toho důvodu je velmi důležité výběr vikýře nebo volského oka podle tvaru střechy a rozměrů tašek.